Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Juliusz Krzyżanowski

Adwokat w kancelarii Baker McKenzie, posiadający wieloletnie, rozległe doświadczenie w dziedzinie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. W latach 2012-2015 jako doradca Ministra Zdrowia brał czynny udział w rozmowach, negocjacjach i procesach legislacyjnych dotyczących najważniejszych zmian w sektorze ochrony zdrowia w Polsce w tym, między innymi tzw. pakietu onkologicznego i programu in vitro.

W swojej pracy koncentruje się na doradztwie z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony zdrowia, w tym prawa farmaceutycznego, medycznego, żywnościowego oraz refundacji leków. Reprezentuje klientów w ramach globalnych i lokalnych procesów integracyjnych i reorganizacyjnych oraz inwestycji w podmioty funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia, jak również doradza od strony regulacyjnej w obszarze badań klinicznych, wytwarzania, reklamy, łańcucha dystrybucji, refundacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz odpowiedzialności za produkt. Posiada także doświadczenie w zakresie projektów compliance w spółkach z sektora farmaceutycznego.

Od lat współpracuje z różnymi organizacjami branżowymi w ramach kluczowych procesów legislacyjnych w tym, m.in. nowelizacji Prawa Farmaceutycznego i wydawanych do niego aktów wykonawczych, nowelizacji ustawy o refundacji, wdrożenia tzw. dyrektywy fałszywkowej oraz nowelizacji Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. W 2019 r. i 2020 r. został wyróżniony przez prestiżowy ranking The Legal 500 jako, odpowiednio, Next Generation Lawyer oraz Rising Star w obszarze Healthcare and Life Sciences.


Powrót