Jan Buczek

Prezes Zarządu Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce. Zrzeszenie skupia ok. 4 tysięcy przedsiębiorców i jest jedynym w Polsce operatorem i gwarantem systemu zabezpieczeń celnych TIR. Od dwóch kadencji piastuje funkcję członka Prezydium Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie.
Członek Rady Dialogu Społecznego.

Powrót