Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Dr Leszek Juchniewicz

Główny Ekonomista Pracodawców RP, od 2013 roku doradca Prezydenta Pracodawców RP. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Doktor nauk ekonomicznych. Przez wiele lat zawodowo związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca na podyplomowym studium „Pieniądz i Bankowość”. Wieloletni pracownik banków komercyjnych, w tym jako Wiceprezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A.

Od 1994 roku w administracji rządowej – jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 1997 roku do 2007 roku - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Przewodniczący RN „Petrochemii Płock” S.A. W latach 2007-2012 – Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A., spółki notowanej na GPW. Ekspert i konsultant m.in. w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania UW.

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w energetyce, a także o prywatyzacji.

Powrót