Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Doraźny ZP ds. zamówień publicznych

Informacje o posiedzeniach Doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych są dostępne poniżej.

Pracodawców RP reprezentują:

  • Jakub Pawelec
  • Andrzej Grabiec

Do zadań Doraźnego zespołu problemowego ds. zamówień publicznych należy:

  • monitorowanie wdrażania przepisów nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym przede wszystkim konsultowanie projektów aktów wykonawczych, w tym w zakresie uwzględniającym aspekty społeczne;
  • przygotowanie we współpracy z właściwymi ministerstwami i urzędami sugestii dotyczących dobrych praktyk w sferze zamówień publicznych obejmujących zarówno kwestie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu jak i klauzul umownych w wybranych branżach;
  • wypracowanie rekomendacji dotyczących procedur udzielania zamówień poniżej progów unijnych oraz tzw. zamówień bagatelnych;
  • bieżące monitorowaniu otoczenia prawnego ustawy oraz sytuacji na rynku zamówień publicznych.