Witold Polkowski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, posiada ukończone studia podyplomowe na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie prawa pracy. Pracę zawodowa rozpoczął w 1974 roku w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii Akademii Sztabu Generalnego, gdzie pracował przy programach badawczych objętych tajemnica wojskową. W latach 1975 do 1983 pracował na różnych stanowiskach w przemyśle spożywczym – od stanowiska specjalisty ds. bezpieczeństwa i higieny pracy następnie jako kierownik działu ekonomiczno-handlowego do stanowiska dyrektora. W roku 1984 rozpoczął pracę w Państwowej Inspekcji Pracy gdzie pracował na różnych szczeblach na stanowiskach związanych z nadzorowaniem czynności kontrolnych inspektorów pracy (naczelnik wydziału wojewódzkiego, główny specjalista, kierownik sekcji kontroli wewnętrznej, dyrektor gabinetu GIP). Od 1998 roku własna działalność gospodarcza. Pracuje na rzecz umacniania dialogu pomiędzy pracodawcami i pracobiorcami.

Powrót