Tadeusz Zając

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik Państwowej Inspekcji Pracy, od 1985 roku Inspektor pracy.

Dwukrotnie, w latach 1999-2002 i 2008-2011 zajmował stanowisko Głównego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Radny Miasta st. Warszawy w latach 1998-2002. Jako dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie odpowiedzialny za rynek pracy i dystrybucję środków z sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SOP RZL) oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) na Mazowszu.

Specjalista z zakresu:

  • prawa pracy, a w szczególności z zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • dialogu pomiędzy pracodawcami, a szeroko rozumianą reprezentacją pracowników.
Powrót