prof. dr Piotr Kosiak

Full Professor Managment and Business Administration, Profesor Collegium Civitas. Master of Laws (LL.M). Doctor of Business Administration (DBA) oraz Master of Business Administration (MBA).

Seminarium habilitacyjne odbył na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii. Doświadczony menadżer, filozof i etyk biznesu, teolog praktyczny, filozof społeczny. Ekspert z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, ekonomii społecznej oraz rynku inwestycyjnego w Polsce i Europie.

Od wielu lat zajmuje się interdyscyplinarnością nauk humanistycznych i społecznych. Posiada wiedzę z zakresu zarządzania, w tym prawa i ekonomii, zarówno praktyczną jak i teoretyczną. Doradca zarządów. Członek rad nadzorczych.Załozyciel firmy edukacyjno- consultingowej Boanerges Usługi Edukacyjne. Przewodniczący rady naukowej przy GIOŚ. Członek Rady Naukowej Kampinowskiego Parku Narodowego. Członek Centrum Badań Interdyscyplinarnych PROBALTICUM Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich.

Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Powrót