Piotr Gepert

Ponad 20 lat doświadczenia w projektach infrastrukturalnych w Polsce i za granicą, ekspert w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zarządzanie energią, OZE, energetyka rozproszona, biopaliwa (biogaz i biometan) ciepłownictwo, gospodarka odpadowa (w tym energetyczne ich wykorzystanie), gospodarka wodno-ściekowa.

Zaangażowany w prace Platformy Zielonego Ładu Pracodawców RP, ekspert w Radzie Dialogu Społecznego w pracach nad Rozszerzoną Odpowiedzialnością Producenta i Systemem Kaucyjnym. Autor raportu dla Ministerstwa Rozwoju dot. Sektora Odzysku Materiałowego. Członek Rady Koordynacyjnej przy Ministrze Klimatu i Środowiska ds. biogazu i biometanu. Praktyk w zarządzaniu gospodarką komunalną i doradca JST w restrukturyzacji sektora użyteczności publicznej. Doradca funduszy inwestycyjnych w projektach infrastrukturalnych, PPP i koncesji usług publicznych. Założyciel funduszu VC w zakresie bioróżnorodności.

Absolwent Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Lyon III oraz INSA Lyon Francja.

Powrót