Paweł Tamborski

Ekspert w dziedzinie rynków kapitałowych. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie pracy w bankowości inwestycyjnej, administracji państwowej i instytucjach infrastruktury rynku kapitałowego

Makler giełdowy (1991-1994). Szef zespołów bankowości inwestycyjnej w Creditanstalt Investment Bank, CAIB, Unicredit CAIB Poland, UniCredit Corporate and Investment Banking London, Wood and Co (1994-2012). Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa (2012-2014). Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2014-2015). Jeden z twórców założeń funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju (pierwotnie Polskie Inwestycje Rozwojowe). Doradca Rządu Ukrainy w zakresie praktyk prywatyzacyjnych i standardów nadzoru właścicielskiego (2014-2016). Konsultant Banku Światowego (IFC) w zakresie przygotowania założeń nadzoru właścicielskiego i prywatyzacji sektora nawozowego w Uzbekistanie (2021). Wiceprezydent Pracodawców RP (2015-2016). Członek wielu Rad Nadzorczych.  Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1991).

Powrót