Paweł Maniewski

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a także doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla przedsiębiorców z branż: budowlanej, architektonicznej, stoczniowej, inwestycyjnej, IT, TSL i farmaceutycznej. Zajmował się także bieżącym doradztwem prawnym dla Funduszy Inwestycyjnych. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Paweł Maniewski reprezentował z sukcesami klientów w licznych sporach sądowych i arbitrażowych. Paweł Maniewski posiada rozległe doświadczenie zawodowe w wykorzystaniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym mediacji sądowej i pozasądowej oraz arbitrażu. 

Doświadczenie zdobywał w Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku, gdzie ukończył aplikację sądową oraz w dużych kancelariach prawnych. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię, świadczącą kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców.

Specjalizacje:

  • rozwiązywanie sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi (w tym spory infrastrukturalne i bazujące na warunkach kontraktowych FIDIC, spory transportowe, ubezpieczeniowe, spory dotyczące obrotu instrumentami pochodnymi, spory z zakresu prawa spółek, spory dotyczące umów inwestycyjnych, spory dotyczące umów wdrożeniowych)
  • transgraniczne spory dotyczące handlu skórami zwierzęcymi
  • prawo kontraktów
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • prawo egzekucyjne (egzekucja sądowa i administracyjna)
  • prawo instrumentów finansowych
  • prawo przewozowe (transport)
  • prawo zamówień publicznych
  • prawo pracy
  • prawo nowych technologii i IP (w tym prawo autorskie, ochrona know-how, prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji)
Powrót