Mirosław Barszcz

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra nauk prawnych. Obecnie jest Doradcą Zarządu Assay Group oraz członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytu Torpol S.A.

Od 2016 do 2019 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu BGK Nieruchomości S.A. (następnie PFR Nieruchomości S.A.). Od 2016 do 2020 roku był Członkiem Rady Nadzorczej PKO BP S.A., gdzie sprawował funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz był Członkiem Komitetu Strategii.

Uprzednio pracował jako Doradca w Departamencie Strategii w PGNiG S.A., odpowiedzialny za obszar regulacji. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w międzynarodowych firmach doradczych i prawniczych (m.in. EY, PwC, Baker&McKenzie) oraz w administracji rządowej jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Minister Budownictwa, a następnie Koordynator Rady Mieszkalnictwa. Współtworzył programy i strategie rządowe m.in.: w zakresie podatków, mieszkalnictwa, polityki rodzinnej i demograficznej, społeczeństwa informacyjnego, przedsiębiorczości i edukacji.

Od wielu lat jest związany z Instytutem Sobieskiego. Był członkiem Rady Fundacji Nowoczesna Polska. Obecnie zasiada w Radzie Fundacji Badań i Rozwoju Nauki oraz w Radzie Programowej Fundacji a/typowi.

Powrót