Michał Tarkowski

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na którym ukończył także studia doktoranckie.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa prawnego dla klientów z sektora hutniczego, budowlanego, IT, telekomunikacyjnego, technologii mobilnych, ubezpieczeniowego, motoryzacyjnego, TSL oraz FMCG. Zajmował się także bieżącym doradztwem prawnym dla Funduszy Inwestycyjnych. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawnych z zakresu prawa cywilnego, handlowego, prawa rynku kapitałowego, prawa karnego i prawa karnoskarbowego. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej Michał Tarkowski reprezentował klientów w postępowaniach sądowych oraz doradzał m. in. przy projektach restrukturyzacji kapitałowych, prywatyzacyjnych, zabezpieczania transakcji, wprowadzenia instrumentów finansowych do obrotu oraz marginalizacji ryzyka poniesienia odpowiedzialności przez członków zarządu.

Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych oraz krajowych kancelariach prawnych. Od 2016 roku prowadzi własną kancelarię, świadczącą kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców.

Specjalizacje:

  • prawo spółek handlowych (w tym Mergers&Acquisitions, restrukturyzacje)
  • prywatyzacja oraz komercjalizacja
  • prawo rynku kapitałowego
  • prawo podatkowe, w tym postępowania podatkowe
  • prawo karne gospodarcze i karnoskarbowe (white collar crimes)
  • rozwiązywanie sporów gospodarczych przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi
  • prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne
  • prawo egzekucyjne (egzekucja sądowa i administracyjna)
  • prawo nieruchomości
Powrót