Maciej Gustaw Zaborowski

Adwokat. Partner Zarządzający Kancelarią Kopeć Zaborowski. Wykładowca. Certyfikowany mediator. Działacz społeczny. Specjalizuje się w sprawach karnych, w tym „white collar cirme” oraz sprawach z zakresu prawa prasowego i dóbr osobistych.

Doradza prezesom i radom nadzorczym największych polskich firm. Autor licznych opinii prawnych związanych z procesem legislacyjnym. Współautor nowelizacji do Kodeksu karnego, Kodeksu Karnego Wykonawczego, Kodeksu postępowania karnego, w tym m.in. dot. tzw. konfiskaty rozszerzonej, rozszerzonej odpowiedzialności karnej biegłych sądowych, tzw. przestępstwa niealimentacji oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione.

Członek Rady Nadzorczej spółki Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej PKP IC. Zawodowy mediator Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Od grudnia 2020 r. stały mediator Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Laureat prestiżowego konkursu Risings Stars Prawnicy Liderzy Jutra. Rekomendowany jako prawnik w prestiżowych rankingach zarówno międzynarodowych jak i polskich, w tym m.in. w rankingu dziennika „Rzeczpospolita” jako lider w Polsce w dziedzinach Prawo karne dla biznesu oraz Media i telekomunikacja. Dwukrotnie w 2020 i 2022 roku jako jeden z nielicznych adwokatów w Polsce, znalazł się w prestiżowym Rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce przygotowanym przez dziennikarzy Dziennika Gazety Prawnej.

Od najmłodszych lat związany z działalnością pro publico bono, w tym m.in. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundatorów Fundacji Odpowiedzialność Obywatelska. Nagrodzony także dodatkowo za działalność pro publico bono przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie.

28 lutego 2018 r. wybrany przez większość sejmową na sędziego Trybunału Stanu. 21 listopada 2019 r. ponownie wybrany przez Sejm RP na sędziego Trybunału Stanu.

Powrót