dr Leszek Juchniewicz

Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej (studia podyplomowe). Doktor nauk ekonomicznych. Przez wiele lat zawodowo związany z Wydziałem Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wieloletni wykładowca na podyplomowym studium „Pieniądz i Bankowość”. Wieloletni pracownik banków komercyjnych, w tym jako Wiceprezes Polskiego Banku Inwestycyjnego S.A. Od 1994 roku w administracji rządowej – jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, a od 1997 roku do 2007 roku – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie w organach nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych, Przewodniczący RN „Petrochemii Płock” S.A. W latach 2007-2012 Prezes Zarządu Mostostal Zabrze Holding S.A., spółki notowanej na GPW. W latach 2013-2021 Doradca Prezydenta Pracodawców RP, a w 2019 roku Główny Ekonomista Pracodawców RP. 

Ekspert i konsultant m.in. w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, w tym regulacji w energetyce, a także o prywatyzacji.

Powrót