Karolina Wójcik

Dyrektor zarządzająca spółką celową Uniwersytetu SWPS – SWPS Innowacje, która prowadzi działalność konsultingową, badawczą i szkoleniową na rzecz biznesu oraz sektora publicznego. Psycholog, nauczyciel akademicki i trener biznesu.

Prowadzi szkolenia z zakresu efektywnej komunikacji, motywowania pracowników i negocjacji. Prowadziła warsztaty między innymi dla: Aseco, ORE, WWF, Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego, Poczty Polskiej i Ambasady Finlandii. Od 2019 roku prowadzi autorski program warsztatów na Wydziale Prawa SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego pt. "Zarządzanie sobą".

Od 2013 roku zaangażowana w realizację projektów badawczych i naukowych Uniwersytetu SWPS m.in. na stanowisku Project Manager. W latach 2015-2019 koordynator projektów szkoleniowych SWPS Training. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia badań jakościowych i ilościowych, w latach 2017-2019 związana z SWPS Consulting, w którym m.in. koordynowała projekt pn. „Opracowanie modelu rozbudowy platformy internetowej pn. Baza Monitorująca do dokumentowania i ewaluacji projektów społecznych” oraz zajmowała się przeprowadzaniem badań jakościowych.

Realizowała badania m.in. w ramach projektu "Oczekiwania rynku a umiejętności pracownika - kompetencje rozwijane w pierwszej pracy”, którego celem było określenie kompetencji społecznych osób pracujących w firmie McDonald's oraz sprawdzenie jakie kompetencje są obecnie pożądane na rynku pracy z perspektywy pracodawców. W tym samym roku realizowała badania w ramach projektu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w obszarze analizy i oceny potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie zdrowia psychicznego w ramach realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Powrót