dr Jacek Janiszewski

W 1985 r. Jacek Janiszewski z powodzeniem ukończył studia na Wydziale Zootechniki na Politechnice Bydgoskiej. W latach 1985–1989 pracował w Kombinacie PGR Goleniów: początkowo jako zootechnik, a następnie przez 3 lata jako kierownik Gospodarstwa Rolnego w Bogusławiu. Od 1989 r. do 1990 r. był zastępcą dyrektora Kombinatu PGR Wapnica.

W wyborach 1990 r. został radnym gminy Suchoń i radnym Sejmiku Województwa Szczecińskiego na stanowisku członka Prezydium. W 1990 r. rozpoczął pracę jako dyrektor Wydziału Rolnictwa w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, a w latach 1992-1995 został dyrektorem oddziału Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w tym mieście. W 1993 r. został mianowany sekretarzem stanu – kierownikiem resortu rolnictwa i gospodarki żywnościowej w rządzie Hanny Suchockiej. W latach 1995–1997 pełnił funkcję dyrektora ds. osadnictwa w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. W 1997 r. został prezesem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, Posłem Rzeczypospolitej Polskiej i Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rządzie Jerzego Buzka.

W 2004 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie obronił pracę doktorską nt. : „Problemy adaptacyjne polskiej wsi i rolnictwa w kontekście integracji z Unią Europejską.”

Od zakończenia aktywności politycznej prowadzi działalność gospodarczą oraz pracuje jako adiunkt kolejno w kilku uczelniach, obecnie w Wyższej Szkole Kadr Menedżerskich w Koninie. Jacek Janiszewski jest również założycielem i przewodniczącym rady programowej Stowarzyszenia „Integracja i Współpraca”. W 1994 r. zainicjował jedno z największych spotkań ekonomiczno-gospodarczych w Polsce, odbywające się początkowo w Międzyzdrojach i Ciechocinku, a obecnie w Toruniu pod nazwą  Welconomy Forum in Toruń.

W 2011 roku dr Jacek Janiszewski został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Otrzymał m. in. Perłę Honorową Polskiej Gospodarki i Platynowy Laur Umiejętności i Kompetencji. Był także kilkakrotnie mianowany Ambasadorem Polskiej Gospodarki. W 2019 r. został uhonorowany Pierścieniem Stulecia Niepodległości oraz Pierścieniem Patrioty.

Powrót