Ireneusz Piecuch

Ireneusz Piecuch jest radcą prawnym, współzałożycielem i współzarządzającym kancelarią DGTL. Swoją karierę zaczynał w firmie IBM, gdzie pracował jako szef działu prawnego polskiego oddziału. Lider zespołu prawników na region CEE, a także wiceprezes polskiego oddziału koncernu do spraw operacyjnych.

W latach 2006-2009 pracował w Grupie Telekomunikacja Polska S.A. (obecnie ORANGE) jako sekretarz Grupy a następnie Członek Zarządu odpowiedzialny za strategię i rozwój biznesu. W latach 2012-2015 w firmie Poczta Polska S.A. sprawował funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za strategię, IT oraz obrót międzynarodowy.

Przez ponad siedem lat był także partnerem w międzynarodowej kancelarii CMS, m.in. współodpowiedzialnym za globalną praktykę telekomunikacyjną. W swojej karierze Ireneusz Piecuch zasiadał także w wielu radach nadzorczych (Emitel, Wirtualna Polska, KGHM czy PKP PLK), a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej DESA S.A.

Poza działalnością zawodową Ireneusz Piecuch zasiada także w Radzie Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego, Międzynarodowej Radzie Konsultacyjnej tej uczelni – jest też członkiem Rady Fundacji im. Leona Koźmińskiego.

Powrót