dr n. med. Piotr Warczyński

Lekarz internista, endoskopista, doktor nauk medycznych w dziedzinie gastroenterologii, menedżer, ekspert w zakresie organizacji ochrony zdrowia, wykładowca uczelni wyższych, ekspert międzynarodowych firm konsultingowych.

W latach 2014 – 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Autor/współautor wielu aktów prawnych m.in.: ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji, sieci szpitali, ustawy o akredytacji, ustawy o prawach pacjenta, ustawy o działalności leczniczej, pakietu onkologicznego, ustawy o jakości i bezpieczeństwie pacjenta.  

Powrót