dr Marek Szczepański

Dyrektor w Banku Ochrony Środowiska S.A.

Przez wiele lat związany z sektorem publicznym – pracował m.in.: w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (Wiceprezes Zarządu), Banku Gospodarstwa Krajowego (Dyrektor Zarządzający nadzorujący pion funduszy unijnych), Ministerstwie Gospodarki i Pracy (podsekretarz stanu), Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (dyrektor departamentu) oraz w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (wicedyrektor departamentu).

Od kwietnia 2021 pracuje w Banku Ochrony Środowiska S.A., gdzie odpowiada za wdrażanie programów publicznych.

Wcześniej prowadził własną działalność gospodarczą, m.in.: doradzał kilku instytucjom finansowym, uczestniczył w krajowych i zagranicznych projektach doradczych (m.in. w Czarnogórze i w Rumunii) oraz prowadził specjalistyczne szkolenia w kraju i za granicą.

Powrót