dr Jarosław Zagórowski

Ukończył Wydział Mechaniczno-Technologiczny oraz Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Studia doktoranckie ukończył na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie.

Pracował miedzy innymi w Ministerstwie Gospodarki gdzie pełnił funkcję Radcy Ministra oraz w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w Departamencie Bezpieczeństwa Energetycznego.

Ma ogromne doświadczenie zawodowe w górnictwie, hutnictwie i energetyce.

W latach 03.2007 – 02.2015 był Prezesem Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Tworzył i realizował strategię działania Grupy JSW, jako największego producenta węgla koksowego i koksu w Unii Europejskiej.

Od 06.2015 do 12.2015 był Doradcą Zarządu w KPMG Advisory gdzie zajmował się zarządzaniem strategicznym i budową wartości całej grupy.

Przez ponad rok od 2016 do kwietnia 2017 był Prezesem Zarządu, Dyrektorem Naczelnym w Huta Bankowa Sp. z o.o. (grupa Alchemia S.A.). Do jego obowiązków należało prowadzenie firmy w zakresie wszystkich aspektów jej działalności. Ważniejsze projekty to pozyskanie wsparcia finansowego z NCBiR na modernizację dwóch podstawowych ciągów technologicznych oraz uruchomienie szerokiego zakresu modernizacji huty w celu dostosowania jej wyrobów do potrzeb rynku polskiego oraz zagranicznego.

W latach 2017-2018 był Prezesem Zarządu WASKO S.A. Ważniejsze projekty, które nadzorował w dziedzinie automatyki, robotyki, informatyki oraz telekomunikacji to pozyskanie nowych zamówień i przygotowanie organizacji do realizacji ogólnopolskich projektów wykonawstwa sieci szerokopasmowych.

Powrót