dr Ilona Makaruk

Doktor nauk prawnych, radca prawny współtworząca warszawską Kancelarię CLG. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalistka prawa i postępowania administracyjnego, w tym sądowej kontroli administracji. Na co dzień doradza przedsiębiorcom różnych branż w ich sporach z organami administracji publicznej oraz reprezentuje ich w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi.

W przeszłości związana z Biurem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, gdzie z sukcesami reprezentowała Rzecznika broniącego interesów przedsiębiorców. Między innymi reprezentowała Rzecznika MŚP w postępowaniu z wniosku o podjęcie uchwały w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygającej korzystnie dla przedsiębiorców wpływ wszczynania postępowań karnych skarbowych na bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.


Powrót