prof. dr hab. Artur Nowak-Far

Od listopada 2015 do dziś prowadzi działalność adwokacką w Grupie Grimaldi.

W okresie Lipiec 2003 - sierpień 2005 w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pełnił rolę radcy ministra.

Autor licznych (ok. 250) ekspertyz i opinii m. in. dla sektora publicznego i prywatnego. Opiniobiorcy sektora publicznego to m. in. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Urząd Służby Cywilnej, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Dozoru Technicznego oraz Najwyższa Izba Kontroli, a także Narodowe Centrum Sportu i Rada Rolnictwa Tajwanu – opinie w większości w zakresie prawa europejskiego, ekonomicznej analizy prawa (w tym zagadnień wyceny wartości własności intelektualnej).

Od października 2007 do marca 2013 był członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli. Następnie w okresie kwiecień 2013 do listopada 2015 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych pracował jako podsekretarz Stanu odpowiedzialny za sprawy prawne.

Od października 2001 do dziś w Szkole Głównej Handlowej, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, od stycznia 2016 r., profesor zwyczajny (od czerwca 2014).

Autor ponad 300 publikacji naukowych (w tym 11 książek, redaktor naukowy 13 książek). Publikacje w Polsce, USA, Danii, we Francji, RFN, Rosji, w Ukrainie i w Mołdawii - w zakresie finansów, prawa europejskiego, prawa gospodarczego, prawa finansowego i podatkowego, prawa ochrony i wyceny własności intelektualnej (publikacje Urzędu Patentowego RP), polityki gospodarczej, semiotyki, a także administracji i zarządzania strategicznego.

Gościnnie, na zaproszenie prowadził wykłady w:  Josai University w Tokio, Uniwersytet w Lejdzie, Uniwersytet Amsterdamski, Yale University, Central Connecticut State University, Carleton University w Ottawie, Delhausie University w Halifax, University of Toronto, Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie, Uniwersytet w Hajfie, Uniwersytet w Skopje, Państwowy Uniwersytet Demidowa w Jarosławiu, Uniwersytet Abaja w Ałmaty. Visiting professor w Szkole Administracji Publicznej Danii (1999-2000) i w National Taiwan University (2017).

Powrót