prof. Andrzej Fal

Prof. Andrzej Mariusz Fal ukończył studia na Akademii Medycznej, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Executive MBA Dublin/Aachen/Lilles. Jest specjalistą chorób wewnętrznych, alergologii i zdrowia publicznego.

Jest założycielem i kierownikiem Kliniki Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych CSK MSWiA w Warszawie, wcześniej zorganizował i przez dziesięć lat kierował, a obecnie jest profesorem Katedry Zdrowia Publicznego UM we Wrocławiu. Był dziekanem Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW i Dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych. Collegium Medicum UKSW w Warszawie. Obecnie jest profesorem tej uczelni. Opublikował w Polsce i za granicą ponad 350 prac z dziedziny alergologii, chorób wewnętrznych i zdrowia publicznego, jest redaktorem podręczników alergologii, w tym m.in. Alergologia, Choroby Alergiczne, Astma – największego polskojęzycznego podręcznika alergologii i astmy oraz Farmakoterapia astmy i chorób alergicznych.

Jest Prezesem Zarządu Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, profesorem honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Połtawie. Przewodniczy radzie naukowej NaukaPrzeciwPandemii. Jest członkiem Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Państwowej Rady Ochrony Środowiska, Narodowej Rady Geriatrii i Gerontologii, Rady Dyrektorów GLiMMER Initiative.

Był dyrektorem naukowym projektu KnowHealth, członkiem Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Przez dwie kadencje pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Był też przedstawicielem Polski w European Medicines Agency (EMA CAT) w Londynie, a przez trzy kadencje Przewodniczącym Komitetu Europe and CIS w American Academy of Allergy Asthma and Immunology. Prof. Andrzej Fal był również członkiem zarządu światowego Stowarzyszenia Bronchologii.

W latach 1994-1996 był krajowym wydawcą European Academy of Allergy and Clinical Immunology Newsletter. W 2006 r. założył kwartalnik 'Public Health Forum', którego jest redaktorem naczelnym.

W latach 2001-2002 zasiadał w Radzie Dolnośląskiej Kasy Chorych, a następnie kierował Departamentem Spraw Ubezpieczonych w centrali NFZ. W latach 2018-2021 Doradca Prezydenta Pracodawców RP.

Odbył staże naukowe i kliniczne w National Heart and Lung Institute w Londynie, Uniwersytecie w Lund oraz w ramach stypendium Fulbrighta, a następnie własnego stypendium uniwersytetu, w Johns Hopkins University w Baltimore.

Powrót