Aleksandra Magaczewska

Doradca Zarządu Deloitte Poland.

W latach 2000-2014 związana z administracją rządową. Swoją karierę zawodową zaczęła w Ministerstwie Gospodarki, gdzie początkowo zajmowała się nadzorem właścicielskim. Następnie pełniła funkcję dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki oraz Departamentu Nadzoru w Ministerstwie Skarbu Państwa.  Aleksandra była zaangażowana m. in. w takie projekty, jak utworzenie Polskich Hut Stali (obecnie Arcelor Mittal) oraz Kompanii Węglowej, prywatyzacja Jastrzębskiej Spółki Węglowej, ratowanie PPL LOT.

W latach 2014-2016 Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie  nowej  strategii, w ramach której m. in. utworzono ARP Venture i Sieć Otwartych Innowacji. W swojej karierze zawodowej zasiadała w wielu radach nadzorczych (m. in. Kompania Węglowa,  InPost) w tym jako przewodnicząca w PERN „Przyjaźń”, KGHM i PZU.

Powrót