Zespoły problemowe

Zespoły problemowe

Zespoły problemowe RDS

    Przedstawiciele Pracodawców RP

    Zespoły stałe:

    1. Zespół ds. polityki gospodarczej i rynku pracy

 •  Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców RP – Przewodniczący
 • Iwona Sroka
 • Jakub Dzik

    Podzespół ds. reformy polityki rynku pracy

 • Grzegorz Tokarski – Przewodniczący
 • Łukasz Krzykwa
 • Sebastian Kowalski-Paszko

    Grupa robocza ds. polityki środowiskowej

 • Adrian Markiewicz
 • Piotr Wołejko

    2. Zespół ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych

 • Łukasz Czucharski
 • Łukasz Kozłowski

    3. Zespół ds. prawa pracy

 • Monika Gładoch
 • Iwona Szmitkowska

    4. Zespół ds. ubezpieczeń społecznych

 • Andrzej Januszewicz
 • Łukasz Kozłowski

    5. Zespół ds. rozwoju dialogu społecznego

 • Marek Pasztetnik
 • Jerzy Skibniewski

    Grupa robocza ds. europejskiego dialogu społecznego

 •     Marek Pasztetnik
 •     Beata Staszków

    6. Zespół ds. funduszy europejskich

 • Kamil Mich
 • Ewa Płodzień-Pałasz

    7. Zespół ds. usług publicznych

 • Anna Rulkiewicz
 • Andrzej Osuch

    Podzespół ds. służb mundurowych

 • Jacek Olkowicz

    Podzespół ds. ochrony zdrowia

 • Anna Rulkiewicz
 • Andrzej Osuch

    8. Zespół ds. międzynarodowych

 • Monika Gładoch
 • Tomasz Kuydowicz

Zespoły doraźne:

    Doraźny Zespół ds. zamówień publicznych

 • Jakub Pawelec
 • Marek Kowalski

    Doraźny Zespół ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

 • Rafał Baniak, Wiceprezydent Pracodawców RP - Przewodniczący
 • Arkadiusz Pączka
 • Jakub Jasiński