Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników
Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

WRDS

Skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego:

 • marszałek województwa;
 • przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych;
 •  przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców;
 • wojewoda.

Kompetencje Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego:

 • wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców oraz w sprawach będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa;
 • opiniowanie projektów strategii rozwoju województwa i innych programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców oraz przygotowywanie sprawozdań z realizacji tych zadań;
 •  rozpatrywanie spraw o zasięgu wojewódzkim, które zostały przekazane przez Radę Dialogu Społecznego;
 •  przekazywanie Radzie Dialogu Społecznego oraz organom administracji publicznej rekomendowanych rozwiązań i propozycji zmian prawnych;
 •  rozpatrywanie spraw społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami a pracownikami, jeżeli zostaną one uznane za istotne dla zachowania pokoju społecznego.Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego

Przedstawiciele Pracodawców RP

WRDS zachodniopomorskie

 • Jan Zasadziński
 • Dariusz Więcaszek
 • Janusz Nahajowski

WRDS pomorskie

 • Jan Zarębski
 • Paweł Pettke
 • Maciej Lisicki

WRDS warmińsko-mazurskie

 • Andrzej Ryński
 • Katarzyna Kulas
 • Roman Smoliński

WRDS podlaskie

 • Waldemar Pędziński
 • Adam Byglewski
 • Jarosław Dzięgielewski

WRDS mazowieckie

 • Edyta Chrząszcz
 • Tadeusz Wilk
 • Robert Składowski

WRDS kujawsko-pomorskie

 • Mirosław Ślachciak
 • Romuald Kosieniak
 • Tomasz Ptaszyński
 • Wojciech Dobrak

WRDS wielkopolskie

 • Tomasz Działyński
 • Wojciech Kruk
 • Rafał Fabisiak

WRDS lubuskie

 • Henryk Maciej Woźniak
 • Krzysztof Częstochowski
 • Kamil Jakubowski

WRDS łódzkie

 • Wojciech Słowikowski
 • Waldemar Biliński
 • Marek Szydłowski

WRDS lubelskie

 • Mariusz Filipek
 • Wojciech Włodarczyk
 • Mieczysław Majewski

WRDS świętokrzyskie

 • Aleksander Kabziński
 • Józef Dąbek
 • Marek Świercz

WRDS opolskie

 • Dawid Seifert
 • Ireneusz Urbaniec
 • Józef Stelmachowski

WRDS dolnośląskie

 • Andrzej Kalisz
 • Piotr Frąszczak
 • Beata Staszków

WRDS śląskie

 • Andrzej Węglarz
 • Roman Urbańczyk
 • Łukasz Borecki

WRDS małopolskie

 • Andrzej Zdebski
 • Antoni Matyasik
 • Piotr Litwiński

WRDS podkarpackie

 • Krzysztof Tokarz
 • Tadeusz Furmanek
 • Piotr Chęciek