AUTONOMICZNI PARTNERZY SPOŁECZNI DYSKUTOWALI O PAKCIE SPOŁECZNYM

W dniu 18 maja 2020 r. odbyło się kolejne spotkanie autonomiczne partnerów społecznych z udziałem Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club i Pracodawców RP. 

Oprócz omówienia aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej w Polsce, prowadzone były rozmowy na temat postulatów zgłoszonych przez poszczególne organizacje w ramach prac nad przygotowaniem paktu społecznego.