AUTONOMICZNE SPOTKANIE PARTNERÓW SPOŁECZNYCH

W dniu 27 maja  odbyło się kolejne spotkanie autonomiczne partnerów społecznych z udziałem Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Konfederacji Lewiatan, Związku Rzemiosła Polskiego, Business Centre Club i Pracodawców RP. 

Dyskutowano o dalszych pracach wokół postulatów poszczególnych organizacji i związków zawodowych do przygotowywanego paktu społecznego. Ponadto uzgodniono powołanie specjalnego zespołu ekspertów celem wypracowania potencjalnych zmian w ustawie o zakazie handlu w niedzielę.