APEL PARTNERÓW SPOŁECZNYCH RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO WS. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Uchwalona przez Sejm tzw. Tarcza antykryzysowa nie realizuje postulatów i poprawek zgłaszanych przez organizacje reprezentowane w Radzie Dialogu Społecznego – piszą we wspólnym stanowisku organizacje pracodawców i pracowników zrzeszone w Radzie.

– Apelujemy o niezwłoczne przyjęcie i wprowadzenie w życie Tarczy Antykryzysowej w zakresie związanym z ratowaniem gospodarki, utrzymaniem zatrudnienia i funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Nasi eksperci są gotowi do pracy. Członkowie Rady dysponują listą poważnych poprawek i uzupełnień Tarczy w formie konkretnych zapisów prawnych, które muszą się znaleźć w jak najszybszej nowelizacji ustawy – czytamy w apelu.

Sygnatariuszami apelu są:  

Pracodawcy RP

Business Centre Club

Konfederacja Lewiatan

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Związek Rzemiosła Polskiego

Apel jest dostępny tutaj.