Lubuska Organizacja Pracodawców | Apel solidarności z narodem ukraińskim

W związku z dramatyczną sytuacją obywateli Ukrainy, wskutek agresji Federacji Rosyjskiej, Zarząd Lubuskiej Organizacji Pracodawców w Gorzowie Wielkopolskim, postanowił

  1. Wyrazić głęboką solidarność z narodem ukraińskim.
  2. Włączyć się do działań ludzi dobrej woli udzielających wszechstronnej pomocy uciekinierom wojennym z Ukrainy. Rekomendujemy naszym członkom angażowanie się w bezpośrednie organizowanie pomocy humanitarnej oraz zatrudnianie Ukraińców za pomocą komunikatora WhatsApp w ramach utworzonej w tym celu grupy „Ukraina”.
  3. Zwrócić się do władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie wszelkich możliwych uproszczeń systemu prawnego ułatwiających Ukraińcom pobyt oraz asymilację, w tym podejmowanie pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz całej wspólnoty Unii Europejskiej.

Apel jest dostępny tutaj.