Gi Group | Zwiększamy pomoc dla Obywateli Ukrainy

Międzynarodowa agencja pracy Gi Group rozpoczyna kolejne działania na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Uruchamiana przez Fundację Gi Group międzynarodowa zbiórka środków finansowych będzie przeznaczona na wsparcie Ukraińców w poprawieniu ich sytuacji bytowej i odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości. Każda kwota wpłacona na rzecz Fundacji Gi Group zostanie podwojona przez firmę.

Konflikt zbrojny w Ukrainie nikogo nie pozostawia obojętnym, pomaga cały świat. Wpisujemy się w to myślenie, działanie zgodne z wartościami, szacunkiem dla drugiego człowieka – mówi Marcos Segador Arrebola, Prezes Gi Group Poland S.A.  Sprowadziliśmy naszych pracowników i ich rodziny z Ukrainy, zapewniliśmy maksymalne bezpieczeństwo tym, którzy nie opuścili kraju, pomagamy uchodźcom w znalezieniu pracy i zapewnieniu warunków bytowych. Teraz przyszedł czas na rozwój aktywności Fundacji Gi Group – działamy na szerszą, międzynarodową skalę, by pozyskać jak najwięcej środków pomocowych – dodaje.

Podwoimy każdą kwotę wpłaconą na konto Fundacji Gi Group

Międzynarodowe działania firmy mające na celu pomoc uchodźcom z Ukrainy są koordynowane i realizowane w ramach polskiej Fundacji Gi Group. Gi Group dokonała już pierwszej wpłaty w wysokości 50 tys. Euro i deklaruje, że każda kwota, która zasili konto fundacji będzie podwojona przez spółkę. Zebrane fundusze będą przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy przebywających przede wszystkim w Polsce, która przyjęła ich najwięcej oraz na Słowacji, w Czechach i w Rumunii. Osobom, które znajdą zatrudnienie za pośrednictwem spółek Gi Group zostanie przekazana dodatkowa pomoc finansowa w wysokości 1000 zł (równowartość 200 Euro). Taka sama kwota jednorazowo wesprze uchodźców, który zostali przyjęci przez pracowników Gi Group do ich domów. Część środków zostanie przekazana na cele charytatywne i humanitarne związane z konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Informacje na temat zbiórki są dostępne na stronie internetowej stworzonej na potrzeby akcji: https://donate.gigroup.com.

Pomagamy znaleźć pracę, mieszkanie, opiekę nad dziećmi

Wspieramy uchodźców odnalezieniu się w nowej dla nich rzeczywistości, pomagając przede wszystkim w obszarze, na którym znamy się najlepiej – w znalezieniu zatrudnienia, mieszkania, legalizacji pobytu – Antonio Carvelli, członek Zarządu Gi Group. Widzimy niespotykane zaangażowanie samorządów i przedsiębiorców, którzy adaptują miejsca pracy do aktualnych potrzeb, przede wszystkim dla kobiet. Wielu z nich kontaktowało się już z nami jak tylko usłyszeli o planowanej zbiórce środków. Solidarność społeczna i solidarność biznesu zachęcają do jeszcze większej aktywności – dodaje.

Od początku inwazji na Ukrainę Gi Group współpracuje z firmami, by zapewnić uchodźcom źródło dochodu, mieszkanie, opiekę nad dziećmi, wsparcie psychologiczne, przedmioty pierwszej potrzeby. Do tej pory za pośrednictwem Gi Group w Polsce znalazło zatrudnienie w 56 firmach blisko 400 osób, w tym 264 kobiety i 122 mężczyzn. Spółka wzięła pod opiekę 150 dzieci.

Jest także w kontakcie z samorządami, urzędami wojewódzkimi i gminnymi, włącza się w projekty organizacji branżowych i pracodawców – Polskiego Forum HR, Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP.

Z myślą o uchodźcach z Ukrainy Gi Group stworzyła nową, dedykowaną stronę internetową w języku ukraińskim (i angielskim), na której umieszczane są informacje dotyczące wsparcia, na jakie mogą liczyć uchodźcy, w tym aktualne oferty pracy w różnych krajach, w tym w Polsce. Strona https://changelives.gigroup.com/ua/ będzie rozbudowywana o kolejne kraje, a jej celem jest sprawne kontaktowanie uchodźców szukających pracy z firmami w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej.

Zostało także stworzone ukraińskojęzyczne Centrum Kontaktu (dostępne przez telefon komórkowy, SMS, Viber i Watsapp), które od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie udziela informacji na temat możliwości pomocy w zakresie transportu, pracy, zakwaterowania, zagadnień prawnych, wizowych i innych. Do dyspozycji pozostają też pracownicy wszystkich biur stacjonarnych firmy.

W ramach wolontariatu w akcje pomocowe włączyli się pracownicy Gi Group.