Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Zakres działań CMSG

Do zadań CMSG należy:

- dostarczanie organizacjom pracodawców informacji o bieżącym stanie gospodarki i finansów publicznych,

- ocena finansowa skutków proponowanych rozwiązań,

- monitorowanie wskaźników gospodarczych, sytuacji przedsiębiorstw i rynku pracy (w tym badania ankietowe przedsiębiorstw),

- monitorowanie sytuacji finansów publicznych,

- monitorowanie programów gospodarczych w innych krajach,

- przedstawianie rekomendacji w zakresie działań wspierających bezpieczeństwo ekonomiczne i bezpieczeństwo finansów państwa,

- przedstawienie rekomendacji działań „pokryzysowych” służących odbudowie i rozwojowi przedsiębiorczości i polskiej gospodarki jako całości

Powrót