Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Seminarium szkoleniowe "PPK – jak pracodawcy powinni przygotować się do nowych wyzwań?"

Pracodawcy RP zapraszają na

Seminarium szkoleniowe
PPK – jak pracodawcy powinni przygotować się do nowych wyzwań?

17.04.2018 r. (wtorek),  godz. 11.00-14.00
Siedziba Pracodawców RP, ul. Berneńska 8, Warszawa


Pracownicze Plany Kapitałowe jako system długoterminowego gromadzenia oszczędności emerytalnych, na który mieliby składać się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa – choć różnie oceniany, jest z pewnością ideą nad którą warto poważnie i merytorycznie dyskutować. Głównym jego założeniem jest bowiem poprawa struktury oszczędności emerytalnych Polaków.

Projekt PPK zakłada między innymi, że od 1 stycznia 2019 obowiązek utworzenia PPK obejmie pracodawców zatrudniających powyżej 250 osób i stopniowo (co pół roku) będzie on obejmował kolejne grupy przedsiębiorstw, tak by od 1 lipca 2020 obowiązkiem tym objęci zostali wszyscy pracodawcy. W trakcie seminarium będziemy rozmawiać o tym, czy pracodawcy wiedzą jak przygotować firmę na planowane zmiany?

AGENDA

10:30-11:00    Rejestracja, kawa powitalna

11:00-11:10 
   Otwarcie spotkania
dr Iwona Sroka – Wiceprezydent Pracodawców RP, Członek Rady Nadzorczej Skarbiec TFI, Członek Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Członek Zarządu Murapol S.A.

11:10-11:40    Założenia i status prac nad ustawą o PPK
Piotr Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

11:40-12:00    Pracodawcy wobec reformy PPK
(Które z rozwiązań budzą obawy pracodawców? Jakie zmiany w projekcie ustawy o PPK proponują Pracodawcy RP oraz pozostali partnerzy społeczni?)
 Łukasz Kozłowski, Główny Ekonomista, Pracodawcy RP

12:00-12:30    Zmiany prawne wynikające z planowanego wprowadzenia PPK
(Ramy prawne, Obowiązki pracodawcy, Kiedy pracodawca może być zwolniony z tworzenia PPK?)
dr Maciej Balcerowski, Instytut Emerytalny

12:30-13:30    PPE czy PPK – które rozwiązanie jest korzystniejsze dla Pracodawcy?
(PPE i PPK – koszty obu rozwiązań, Jakie czynniki powinien uwzględnić  pracodawca podejmując decyzję o wyborze wdrażanego rozwiązania, Współpraca przy tworzeniu PPK ze Skarbiec TFI)
Agnieszka Łukawska, dyrektor ds. programów emerytalnych Skarbiec TFI

13:30-14:00    Dyskusja

14:00        Lunch

RSVP do 16.04.2018 - k.pachnik@pracodawcyrp.pl
Powrót