Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Wytyczne Centralnego Instytutu Ochrony Pracy nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19

Zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy nt. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie pandemii COVID-19. Materiał zawiera listę kontrolną rozwiązań, które należy wprowadzić w zakładzie pracy. Wytyczne CIOP są rekomendowane przez Zespół Pracodawców RP ds. BHP. 

Niniejsze wytyczne opracowano w celu ułatwienia pracodawcom prowadzenia w czasie pandemii działań skierowanych na osiągnięcie możliwie bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy. Mogą one pomóc we właściwej realizacji w czasie pandemii wymagań Kodeksu pracy dotyczących obowiązku ochrony zdrowia i życia zatrudnionych, z uwzględnieniem wymagań wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 792).

Dokument jest dostępny tutaj.

Powrót