Element graficzny

Olga Scott

dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich

Absolwentka Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od kilkunastu lat związana z Pracodawcami RP. Odpowiedzialna za realizację projektów na poziomie krajowym i europejskim. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i zarządzaniu projektami.

Członek zespołu problemowego ds. funduszy europejskich RDS. Członek Komitetów Monitorujących w perspektywie 2014-2020 oraz 2021-2027.