Element graficzny

Barbara Owsiak

zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP

Od 2020 r. zastępca dyrektora generalnego Pracodawców RP i sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego.

Od 2021-2024 r. zastępca członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy; przewodnicząca delegacji polskich pracodawców na Międzynarodową Konferencję Pracy (2021, 2022, 2024).

Posiada doświadczenie we współpracy w środowisku międzynarodowym i w dialogu trójstronnym.

W latach 2013-2020 - wicedyrektor Gabinetu Prezesa ZUS; członek Komitetu Technicznego ds. Organizacji, Zarządzania i Innowacji (OMI) Międzynarodowego Stowarzyszenia Instytucji Zabezpieczenia Społecznego (ISSA). Uczestniczyła w pracach Komitetu OMI, który przygotował rozwiązania organizacyjne i komunikacyjne dla wszystkich członków stowarzyszenia. W latach 2014-2019 członek Rady Programowej kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” oraz Przewodnicząca Komitetu Głównego olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

W latach 2007-2013 pełnomocnik Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej ds. Polsko-Niemieckich Dni Mediów oraz Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej im. Tadeusza Mazowieckiego.

Wcześniej odpowiedzialna za opracowywanie i realizację strategii promocyjnych: w tym literatury polskiej i języka polskiego jako obcego zagranicą oraz - dla Frankfurckich Targów Książki - literatury niemieckiej podczas Warszawskich Targów Książki.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, MBA Uniwersytetu Gdańskiego / Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, Studiów Podyplomowych z zakresu Public Relations i Komunikacji Strategicznej w Przedsiębiorstwach w Szkole Głównej Handlowej.