Element graficzny

Agata Kulak-Walczak

dyrektor generalny

Od ponad 20 lat związana z Pracodawcami RP. Swoją pracę rozpoczęła w 2002 roku na stanowisku Sekretarza Prezydium Trójstronnej Komisji do spraw Społeczno – Gospodarczych (obecnie Rada Dialogu Społecznego) przechodząc przez kolejne stanowiska w strukturze Pracodawców RP. Od 2022 roku Dyrektor Generalny Pracodawców RP. Jest absolwentką Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ukończyła Management w Ican Institute.