Stanowisko Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie łamania standardów stanowienia prawa w Polsce

Stanowisko Pracodawców RP w sprawie łamania standardów stanowienia prawa w Polsce. Za niedopuszczalne dla polskiego porządku prawnego uznajemy wniesienie poprawki poselskiej, która wprowadza regulacje w zakresie działania rynku aptecznego do ustawy niemającej związku z tą tematyką.

Pełna treść stanowiska PDF.