Partnerzy społeczni apelują do ministra zdrowia o wstrzymanie zmian ws. najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych

„Apelujemy do Pana Ministra, aby uwagę skoncentrować na zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów i zachowaniu ciągłości dotychczasowych zasad wynagradzania personelu medycznego bez wprowadzania niepokoju wśród personelu i dyrekcji szpitali” – piszą do Ministerstwa Zdrowia członkowie Zespołu do spraw opracowania propozycji zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

„Szczyt epidemii z całą pewnością nie jest właściwym czasem do wykonywania tak radykalnych zmian w zakresie przepisów dot. najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tym bardziej, że w ramach prac Zespołu, nie poznaliśmy żadnych konkretnych propozycji w postaci projektów aktów prawnych oraz projektów zarządzeń Prezesa NFZ, w tym zapisów zapewniających źródło i warunki finansowania” – argumentują we wspólnym stanowisku reprezentatywne organizacje pracodawców oraz reprezentatywne organizacje związkowe, których przedstawiciele uczestniczą w pracach Zespołu.

„Oczekujemy zatem od Pana Ministra i Pani Minister podjęcia decyzji w kwestii najprostszego z możliwych rozwiązań tj. przedłużenia po raz trzeci przepisów przejściowych OWU przynajmniej do 31 grudnia 2021 r. Decyzje co do zmiany zasad finansowania, i to wszystkich grup zawodowych profesjonalistów medycznych, powinny być podejmowane w ramach Rady Dialogu Społecznego. Wydłużenie obowiązywania dotychczasowych przepisów OWU zapewni nam czas na przepracowanie propozycji zmian oraz zaplanowanie gwarancji finansowania podmiotom leczniczym wzrostu kontraktów od 1 stycznia 2022 r.” – zaznaczają sygnatariusze.

„Podkreślamy również, że popieramy udzielenie gwarancji minimalnych wynagrodzeń, ale muszą być one oparte o konkretne źródła finansowania wynikające z przepisów prawa, gdyż tylko wtedy będą możliwe do realizacji” – dodają.

List jest dostępny tutaj. Sygnatariuszami są Pracodawcy RP, Business Centre Club, Związek Rzemiosła Polskiego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych.