Apel przedstawicieli pracowników i pracodawców sektora budowlanego o przywrócenie zwrotu części wydatków na materiały budowlane zakupione na cele mieszkaniowe

Apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań na rzecz poprawy sytuacji na rynku budowlanym. Dostępne dane wskazują na istotne pogorszenie warunków funkcjonowania firm z branży materiałów budowlanych, mające bezpośredni wpływ na sytuację całego sektora budowlanego.


Pełna treść apelu tutaj.