Gospodarka, siła, wizja
Zaufało nam 19 000 firm zatrudniających przeszło 5 000 000 pracowników

Apel pięciu organizacji pracodawców i Krajowej Izby Doradców Podatkowych do posłów ws. opodatkowania spółek komandytowych CIT

Pięć organizacji pracodawców (Business Centre Club, Federacja Przedsiębiorców Polskich, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców) oraz Krajowa Izba Doradców Podatkowych apeluje do posłów o przyjęcie senackiej poprawki, która zakłada rezygnację z podwójnego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych.

„Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu do ustawy, spółki komandytowe nie służą do optymalizacji podatkowej. Są w większości przypadków powoływane przez polskich przedsiębiorców prowadzących opodatkowaną w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą, którzy z racji osiągnięcia określonego zaawansowanego stopnia rozwoju potrzebują odpowiedniego ukształtowania zasad zarządzania spółką, prowadzenia jej spraw oraz ograniczenia ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej. Propozycje zmierzające do nadania statusu podatnika podatku CIT spółkom komandytowym oparte są na błędnych założeniach, co do istoty spółki komandytowej oraz na błędnych wnioskach z przeprowadzonych analiz dotyczących przyczyn rosnącej popularności spółki komandytowej w Polsce” – podkreślają sygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.