Stanowisko RP w związku z pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny

Wprowadzenie nowych zasad wzruszania zawartych umów poprzez korzystanie z instytucji wyzysku może nieść daleko idące skutki dla biznesu i pewności obrotu gospodarczego – ocenia Rada Przedsiębiorczości w stanowisku w związku z trwającymi obecnie w Ministerstwie Sprawiedliwości pracami legislacyjnymi nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny.

– Za niepokojące należy uznać w szczególności wprowadzenie łatwej możliwości unieważnienia umowy, co stworzy pole do nadużyć we wszystkich sferach stosunków gospodarczych i może pomóc nieuczciwym kontrahentom uniknąć realizacji zawartych umów i spłacania długów – podkreślają sygnatariusze.

Stanowisko jest dostępne tutaj.