Stanowisko Rady Przedsiębiorczości w sprawie zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy na teren Polski

Nasz stanowczy sprzeciw dotyczy nie tylko przyjętych w rozporządzeniu rozwiązań, ale również trybu ich wprowadzania.


Pełna treść stanowiska dostępna jest tutaj.***
Warszawa, 21 kwietnia 2023 r.