Rada Przedsiębiorczości: Sposób regulowania działalności mediów w Polsce zagraża coraz bardziej nam wszystkim
Rada Przedsiębiorczości stanowczo protestuje przeciwko praktykom Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która prowadzi nieuzasadnione postępowania dyscyplinujące przeciwko niepaństwowym wydawcom medialnym. Stanowisko Rady dostępne jest tutaj.

***

Warszawa, 24 maja 2023 r.