RP apeluje o przesunięcie wejścia w życie dyrektywy o pracownikach delegowanych na 30.07.2021 r.

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej o przesunięcie wejścia w życie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/957/EU z 28 czerwca 2018 r., zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług z 30 lipca 2020 r. na 30 lipca 2021 r.

„Należy wskazać, że właściwe władze Państw Członkowskich UE, kierując się najwyższym dobrem swoich obywateli, całe swoje zaangażowanie i zasoby skupiają obecnie na działaniach dotyczących ochrony zdrowia oraz wsparcia gospodarek krajowych, w tym ratowania przedsiębiorstw i miejsc pracy. Podjęte w Państwach Członkowskich UE nadzwyczajne środki, których konsekwencją są w szczególności ograniczenia związane z funkcjonowaniem urzędów, władzy ustawodawczej, dialogu społecznego na którym wypracowywane są rozwiązania prawne związane z wejściem w życie Dyrektywy, uniemożliwiły prawidłową transpozycję jej przepisów do porządków krajowych” – argumentują sygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.