RP apeluje do kandydatów na Prezydenta RP, by zobowiązali się dbać o jakość stanowionego prawa

„Jednym z fundamentów stabilnego rozwoju gospodarczego jest jakość stanowionego prawa. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że wiele można w tym zakresie poprawić” – piszą członkowie Rady Przedsiębiorczości w apelu do kandydatów na urząd Prezydenta RP, w którym proponują, by zobowiązali się oni do dbania o jakość stanowionego prawa.

„Z badań wynika, że niejasne i trudne do interpretacji przepisy są od lat wskazywane przez przedsiębiorców jako jedna z głównych barier w rozwoju ich działalności” – dodają sygnatariusze.

Apel jest dostępny tutaj.