Komunikat RP w sprawie propozycji rozszerzenia katalogu podatników CIT o spółki komandytowe

Rada Przedsiębiorczości spotkała się w ostatnich dniach z Ministrem Finansów Tadeuszem Kościńskim i wyraziła zaniepokojenie skutkami wprowadzenia opodatkowania CIT spółek komandytowych. Spółki te są w olbrzymiej większości spółkami funkcjonującymi w sektorze MŚP i nie są wykorzystywane do agresywnej optymalizacji podatkowej.

Rada zaapelowała o dalsze rozmowy prowadzące do rezygnacji z tych planów. Minister Kościński przyjął do wiadomości zgłaszane przez Radę Przedsiębiorczości wątpliwości, strony ustaliły, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w nadchodzącym tygodniu.

Komunikat Rady Przedsiębiorczości jest dostepny rownież tutaj.