Apel Rady Przedsiębiorczości ws. rządowego projektu ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej

Czy północnokoreański model telewizji jest wzorcem dla ustawodawcy? #Rada Przedsiębiorczości z głębokim niepokojem stwierdza, że pod pozorem wprowadzenia unijnej dyrektywy ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej #rząd próbuje przeforsować rozwiązania naruszające pluralizm mediów i zasady uczciwej konkurencji oraz interes konsumentów.

Cały apel dostępny jest tutaj.

***

Warszawa, 11 stycznia 2023 r.