Apel Rady Przedsiębiorczości ws. podjęcia prac celem opracowania i przyjęcia rozwiązań prawnych umożliwiających stosowanie w obrocie prawnym weksla w formie elektronicznej

Rada Przedsiębiorczości wnosi i apeluje o podjęcie przez Rząd prac legislacyjnych umożliwiających wprowadzenie i funkcjonowanie w obrocie gospodarczym weksla w postaci elektronicznej.

Pełna treść stanowiska w załączniku.