Apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie wycofania się z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji

Sprzeciwiamy się przyjęciu przez rząd rozwiązań obligujących firmy audytorskie do przekazywania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego wszystkich akt wykonywanych przez siebie zleceń, usług czyli dokumentacji przedsiębiorców. Jest apel Rady Przedsiębiorczości w sprawie rozwiązań zawartych w projekcie ustawy dot. e-administracji. 

Pełna treść apelu dostępna jest tutaj.